Phương Thức Thanh Toán

Quý khách hàng có thể thanh toán bằng một trong các hình thức sau:

  • Thanh toán khi nhận hàng: Khách hàng sẽ thanh toán cho shipper ngay khi nhận được thông báo giao hàng
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: Thực hiện thanh toán ngay vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi khi rõ nội dung thanh toán. Mọi thông tin về STK và TÊN NGƯỜI NHẬN sẽ được gửi cho quý khách qua hệ thống tin nhắn trên fanpage.